ติดต่อเต็นท์

LUC : lamphun used car

162 หมู่ 10 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.บ้านกลาง

อ.เมือง จ.ลำพูน

080-1260005 , 089-5605072